Çevreye Duyarlılık Dürüstlük ve Güvenilirlik Müşteri Odaklılık Kalite Odaklılık Toplumsal Sorumluluk Gelişmeye Açık Olmak