Erkunt Sanayi A.Ş. bünyesinde otomotiv, traktör ve iş makinelerine yönelik yürütülen tüm faaliyetler ve tesisler için;

Döküm teknolojisine dayalı, yüksek kalite ve hassasiyet gerektiren her türlü parça, işlenmiş parça ve ara ürünü sektörün değişen ihtiyaçlarını tam karşılayacak şekilde sunmayı,

Kalite seviyesini müşteri ve pazar gereksinimlerinin üstüne çıkartmak için beklentileri alıp analiz ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle girdiler ve doğal kaynakları verimli yöneterek çevre dostu üretim yapmayı,

Enerji kullanımında en büyük payı olan elektrik enerjisini tasarımdan başlayarak proseslerimize kadar her aşamada değerlendirmeyi,

Makine ve teçhizat satın alırken enerji verimliliğini dikkate alarak enerji performansını arttırmayı,

Atıkları öncelikle kaynağında azaltmayı ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi,

Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek meslek hastalıklarını, iş kazalarını ve olumsuz çevresel etkileri önlemeyi, çevre boyutları, enerji kullanımları ve iş güvenliği riskleri ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer gerekliliklere uymayı,

Entegre yönetim sisteminin etkinliğini, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite performanslarını ve enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek için süreçlerimize yönelik amaç ve hedefler koyarak periyodik gözden geçirmeyi, bunları gerçekleştirmek için gerekli olan tüm imkanları sağlamayı,

Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği tüm çalışanlarımızı, tedarikçi ve taşeronlarımızı eğiterek,  işbirliği ve geri bildirime dayalı sürekli gelişime açık bir kurum kültürü oluşturmayı,

taahhüt ederiz.

TUNA ARMAĞAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI