Erkunt Sanayi A.Ş. sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesini temel alarak müşteri ve süreç odaklı yönetim anlayışına sahip, sektöründe fark yaratacak, müşterilerin talep ettiği ve sektörün gerektirdiği yönetim sistemlerini bünyesine dahil ederek ISO / TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 500001 Enerji Yönetim Sistemi, Ford Q1 Kalite Sistemi, Alman Germanischer Lloyd ve İngiliz Lloyd’s Register gerekliliklerinden oluşan Entegre Yönetim Sistemi faaliyetlerini yürütmektedir.

IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi ile müşteri memnuniyetini baz alarak süreçlere hedefler koymak ve performansları takip ederek sürekli iyileştirmeyi sağlamak, süreçlerdeki değişkenliği kontrol altına alacak sistematik yaklaşımlar geliştirmek, katma değersiz adımları ortadan kaldırarak verimliliği arttırmak ve müşteri beklentilerini doğru algılayarak Otomotiv Sektörünün gereklerini yerine getirmektedir.

Sertifikayı görmek için tıklayınız…

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan çevresel etkileri belirleyip değerlendirmek, önemli etkileri kontrol altına almak, çevresel performansını sürekli geliştirmek, öncelikle atıkları kaynağında azaltmak, prosesten çıkan atıkları geri kazanmak veya lisanslı firmalar ile bertaraf yoluna giderek çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uyum sağlamaktadır.

Sertifikayı görmek için tıklayınız…

OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile çalışanlarının rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara uyum sağlamaktadır.

Sertifikayı görmek için tıklayınız…

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile enerji tüketimlerini ölçmek, önemli enerji boyutlarını belirlemek, tasarım ve satınalma sürecinde enerji tüketimini dikkate almak, kaynakların verimli kullanılmasına yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yürütmek, enerji tüketimini azaltmak amacıyla gerekli yatırımları gerçekleştirmek ve enerji ile ilgili mevzuatlara uyum sağlamaktadır.

Sertifikayı görmek için tıklayınız…

Ford Q1 Kalite Sistemi ile Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden birini alarak kalite yönetim sistemini uluslararası platforma taşınmıştır. Ford’un hem Türkiye’deki hem de dünyadaki diğer fabrikaları için onaylı tedarikçi konumuna gelerek pazarını genişletmiştir. Ayrıca aynı seğmentte bulunan dünyadaki diğer tedarikçi firmalar ile benchmark yapma fırsatı sağlanmıştır.

Alman Germanischer Lloyd firmasının belirlediği kural ve düzenlemelere uygunluk denetimlerinden geçmiş olup denizcilik sektörünün onaylı tedarikçisi haline gelmiştir.

İngiliz Lloyd’s Register firmasının belirlediği kural ve düzenlemelere uygunluk denetiminden geçmiş olup denizcilik sektörünün onaylı tedarikçisi haline gelmiştir. Böylece adını Lloyd’s Register Onaylı Üreticiler Listesine (List of Approved Cast Iron Manufacturers) yazdırmıştır.