Şirketimizin öncelikleri arasında yer alan Çevre Koruma Faaliyetleri kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızı “2017 Çevre Raporu” ile sizlerle paylaşıyoruz.

- Riskleri yerinde görmek, tehlikeli davranışları azaltmak için, İSG & Çevre DOJO Eğitim Sınıfımızda” yaparak öğrenme metodu ile eğitimler verilmeye başlanmıştır.
- Erkunt-1 Döküm ve Makine Fabrikamız ile Erkunt-2 Döküm Fabrikamız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevre İzin ve Lisansı Belgesi” alınmıştır..
- Her ay geri kazanılan hurda atık miktarı Çevre Bakanlığına “Kütle Denge Raporu” ile beyan edilmektedir.
- Bir önceki yıl kullandığımız ambalaj malzemeleri ve miktarları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur. ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) ile yaptığımız sözleşme yenilenmiştir.
- Bir önceki yıla ait atık miktarları ve atıkların teslim edildiği firma bilgileri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunulmuştur.
- Faaliyetlerimiz sonucu 2017 yılında çıkan atıklarımız kategorilerine göre kaynağında ayrı toplanıp, geçici depolama alanlarımızda depolanmış ve lisanslı geri kazanım veya geri dönüşüm tesislerine sevk edilmiştir.
- Mutfaktan çıkan atık yağların teslim edildiği Biodizel Geri Dönüşüm firması ile yapılan sözleşme yenilenmiştir.
- Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında periyodik olarak Saha Denetimleri yapılmıştır.
- Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında takip ettiğimiz Süreç Hedeflerimiz ve gerçekleşen değerler her ay gözden geçirilmeye devam etmektedir.
- Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Kanunu kapsamında İç Denetim ve Takip Denetimi gerçekleştirilmiştir.
- Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında her ay Karbon Ayak İzimiz ve Su Ayak İzimiz hesaplanmıştır.
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgemiz, 3 tesisimizde yapılan “Dış Denetim” sonucunda yenilenmiştir.
- Fabrika genelinde mavi yaka çalışanlarımıza Çevre Yönetimi Uygulamalarımız hakkında hatırlatma eğitimleri verilmiştir.
- Fabrikalarımızın atıksu Kanal Bağlantı Ruhsatları yenilenmiştir.
- Çevre Kanunu gereğince yaptırılan Tehlikeli Kimyasal Sorumluluk Sigortası önümüzdeki yıl için yenilenmiştir.
- Çevre Kanunu kapsamında Aylık Değerlendirme Tutanakları ve Yıllık İç Tetkik Raporları hazırlanmıştır.
- Çevresel acil durumlara hazırlıklı olmak için, “Çevresel Acil Durum Tatbikatı” yapılmıştır.
- Çevre Panoları ve Erkunt Bültende yer alan Çevre Köşesi yazıları ile güncel çevre konuları tüm çalışanlarımızla paylaşılmaya devam etmektedir.