YALIN ALTI SİGMA
Günümüzdeki teknolojik değişimler, kısalan ürün ömrü ve müşteri beklentileri çerçevesinde rekabet edebilmek için Yalın Altı Sigma ile fark yaratmaya çalışmaktayız. YAS faaliyetlerini, istatistiksel verilere dayalı süreç yönetimi ve kültürel değişim programı olarak algılıyoruz. Öncelikle üretim proseslerinde başlayan çalışmalar daha sonra Erkunt’ un tüm süreçlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Faaliyetleri yürütecek Karakuşaklar, Yeşilkuşaklar ve Sarıkuşaklar yetiştirerek stratejik amaçlarımız kapsamında Yalın Altı Sigma projeleri yapılmaktadır. Bu projeler diğer taraftan ekonomik sürdürülebilirliğin bir göstergesi olduğu için müşterilerimiz tarafından da tercih nedeni olarak görülmektedir.

5S FAALİYETLERİ

Yalın üretim araçlarından birisi olan 5S faaliyetleri Erkunt’un üretim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Kendimize özgü bir işleyişle etkin bir şekilde 5S faaliyetleri yürütülmektedir. 5S uygulaması yapılan süreçlerde; 7 israfın önüne geçip, çevre, iş kazaları ve verimliliğe yönelik uygun layout planını ve yerleşimini yapıp, stokları etkin yöneterek verimliliği arttırıp maliyetleri azaltma sağlanmaktadır.

ÇALIŞMA GRUPLARI

5S faaliyetlerini içselleştiren bölümlerde bir üst boyut olarak gördüğümüz sürekli iyileştirme formatındaki çalışma grupları oluşturulmuştur. Yalın üretim faaliyetleri kapsamında çalışanların kendi süreçlerine yönelik Çevre-İSG, Üretim-Teslimat, Kalite, Maliyet ve Motivasyon konu başlıklarında faaliyetler yürütülmektedir. Çalışma grupları, sürekli iyileştirme araçlarını da kullanarak iş sonuçlarını iyileştirmekte ve kendi alanlarını yönetir hale gelmektedirler.