Döküm prosesinde çok önemli yer tutan kalıp kumu ve maça özelliklerinin döküm firelerine, kalıplanabilirliğe ve döküm parça yüzey kalitesine etkisinden dolayı kum kontrolleri büyük önem kazanmaktadır. Kum laboratuarlarında George Fischer test ekipmanları kullanılmakta olup kumun elek analizi, yanma kaybı miktarı, aktif kil, kompaktibilite, nem, gaz geçirgenliği, maça ve kum için basma-kesme-makas mukavementleri vb. özellikler periyodik olarak kontrol edilmekte ve üretim bölümlerinin istenen proses limitleri içinde kalması için geri bildirimler verilmektedir.